Ruimte geven aan agrarische bedrijvigheid

Ruimte geven

Wij bieden ruimte  aan agrarische ontwikkelingen  zowel voor  de traditionele activiteiten als voor innovatieve activiteiten (nieuwe teelten)
De gemeente  maakt zich sterk voor de aanvoer van goed en voldoende zoet water voor de landbouw.

Bestemmingsplannen maken het mogelijk om bouwblokken uit te breiden tot 1,5 ha.
Wij zijn vóór de ruimte-voor-ruimte-regeling zolang deze de bedrijfsuitoefening van omliggende ondernemers niet belemmert.

Het landbouwverkeer wordt faciliteiten geboden (landbouwroutes e.d.) waardoor de verkeersveiligheid voor  andere verkeersdeelnemers zal toenemen.

Veehouders die willen uitbreiden om zo de dieren meer ruimte te bieden , krijgen daartoe de medewerking van de gemeente.

Er is geen ruimte voor meer intensieve veehouderijen.

Het buitengebied is voor alle inwoners en toeristen. ‘Boeren, burgers en buitenlui’ respecteren elkaar en houden het voor elkaar leef- en werkbaar.

Leegstand van agrarische bedrijfswoningen moet worden tegengegaan. De plattelandswoning biedt hiertoe mogelijkheden. Deze woning mag als burgerwoning worden gebruikt. Hij wordt niet beschermd tegen milieugevolgen zoals geur, geluid en trilling, met uitzondering van luchtkwaliteit van het bijbehorende agrarisch bedrijf. Wij zijn voor een ruimtelijk beleid dat de vestiging van seizoenarbeiders bij agrarische bedrijven mogelijk maakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.