Schuldhulpverlening

Voorzieningenconsulenten en budgetcoaches hebben een belangrijke taak bij schuldhulpverlening. Inzetten op preventie moet prioriteit krijgen; voorkomen is beter dan genezen. Indien noodzakelijk biedt de gemeente een solide en sociaal vangnet.

De website van de gemeente moet toegankelijk zijn, ook als het gaat om bestaande regelingen en hoe en wanneer daar gebruik van kan worden gemaakt. De informatievoorziening over training, weerbaarheid e.d. is via de website ook helder, eenduidig en uitnodigend.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.