Sportverenigingen en bewegen.

Sportverenigingen zijn financieel en technisch verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van het onderhoud van velden en accommodaties. De gemeente stelt jaarlijks een meerjarig vastgesteld budget beschikbaar om de Sportstichting in staat te stellen dit onderhoud op een verantwoorde manier, met inzet van de verenigingen, uit te voeren.

Sportverenigingen die extra willen investeren in het bereiken en begeleiden van specifieke doelgroepen Jeugd (bijvoorbeeld G-teams, kinderen met een ontwikkelingsstoornis, sociaal-emotioneel kwetsbare kinderen, ………) worden door de gemeente (financieel) extra ondersteund.

Wanneer het kabinet gezond leven en bewegen hoog in het vaandel houdt zou een vakleerkracht op de basisscholen een must moeten zijn en zouden ze daar budget voor beschikbaar moeten stellen.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.