Basisvoorziningen en stumuleringsfonds

Basisvoorzieningen in de kernen zoals dorpshuizen en sportaccommodaties moeten open blijven met door de gemeente beschikbaar te stellen budget én de inzet van de samenleving.
Stimuleringsfonds samenleving biedt groepen van mensen (coöperatieve vormen) een mogelijkheid om met een financiële bijdrage maatschappelijke initiatieven van de grond te krijgen.

Elke kern kan een beroep doen op een voor die kern beschikbaar gesteld budget.

De oprichting van een zorgloket voor en door inwoners is hier een prachtig voorbeeld van.
Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.