Tholen blijft zelfstandig

Tholen moet als zelfstandige gemeente behouden blijven. Gemeentebestuur en inwoners dienen over en weer herkenbaar, nabij en aanspreekbaar te zijn. Uiteraard zoekt de gemeente Tholen daar waar nodig de intergemeentelijke samenwerking. Schaalvergroting door herindeling is niet het antwoord op de uitdagingen waarvoor gemeenten staan. Bovendien is aangetoond dat efficiƫntie, effectiviteit afnemen en de kosten navenant toenemen.

De gemeente Tholen moet een financieel gezonde gemeente blijven. De woonlasten overstijgen die van de gemiddelde Nederlandse gemeente niet.

De ambtelijke en bestuurlijke organisatie is kwalitatief en kwantitatief zodanig ingericht en toegerust dat flexibel  en adequaat kan worden ingespeeld op de veranderende en complexer wordende samenleving. Uiteraard tegen de laagst mogelijke maatschappelijke kosten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.