Veiligheid

We moeten  ons bewust zijn van, en medeverantwoordelijk voelen voor een (verkeers) veilige leefomgeving. Ook op het water. Indien mogelijk spreken we elkaar eropaan. De Buurt-app is een handig middel om elkaar snel op de hoogte te brengen van gevaar in de buurt in wat voor vorm dan ook. Hufterig gedrag wordt niet geduld.  

In geval van nood moet de burger kunnen vertrouwen op een snelle en adequate dienstverlening door politie, brandweer, medische zorg  en overheid.

We focussen op knelpunten vanuit de veiligheidsmonitor. De wijkagenten moeten hier een belangrijke rol in spelen. Ook als het gaat om voorlichting naar onze inwoners. Ook een Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) moet hier een bijdrage aan gaan leveren.
Binnen onze gemeente willen we een politiebureau of agentschap waar mensen op afspraak terecht kunnen voor de diensten van de politie. We willen minimaal 3 wijkagenten voor Tholen behouden en het laagdrempelig contact bevorderen.

Onze gemeente moet de functie van preventiemedewerker in het leven roepen die verantwoordelijk wordt voor signalering en preventieactiviteiten op scholen, instellingen, verenigingen die een schakel is tussen gemeente, politie en de samenleving.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.