Verenigingen

Verenigingen zijn het cement van de samenleving. In verenigingen wordt meegeleefd, meegedaan, meegedacht en meebeslist;  het zijn de kweekvijvers en de ‘proef- en speeltuinen’ van de samenleving.De gemeente blijft verenigingen subsidiëren. Wel stimuleert de gemeente verenigingen om in mindere mate afhankelijk te worden van overheidssubsidie. 

Een gemeente die verenigingen en vrijwilligers centraal stelt laat hen niet betalen voor de VOG (verklaring omtrent gedrag).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.