Zorg, lokale toegang

Huisartsenpraktijken, onderwijsinstellingen, verenigingen, de werkgroep gehandicaptenbeleid, ouderenbonden, het centrum voor jeugd en gezin, consultatiebureaus, kinderopvang en peuterspeelzalen; ze zijn allemaal de ogen en oren van de samenleving.

Breng in elke kern en in alle opzichten deskundigheid en hulp ten behoeve van de kwetsbaren bij elkaar. De hulpvraag  dient vervolgens leidend te zijn en niet het aanbod van een hulpverlenende instantie. De gemeente heeft hierin een verbindende rol .            

Belangrijk is dat de toegang tot zorg zo is georganiseerd dat jongeren naar de meest adequate zorg op het juiste moment worden geleid: dus ‘licht’ waar het kan en ‘zwaar’ waar het moet. Wij vinden dat het niet uit moet maken onder welke wet het valt, bijvoorbeeld de scheidslijn tussen WMO en jeugdzorg.
Wetten moeten de hulpverlening bevorderen en niet in de weg zitten

Wij bepleiten een veel betere overgang tussen de verschillende vormen van zorg en vinden dat de gemeente jongeren en hun familie daarin duidelijk en op tijd moet begeleiden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.