Ing. Rob Duijm.

Commissielid Ruimte . Raadslid

Commissie Ruimte.

Deze commissie adviseert over de volgende onderwerpen die betrekking hebben op de fysieke ruimtelijke zaken, zoals: Afval en reiniging, beheer openbare ruimte, duurzaamheid, milieubeleid, ruimtelijke ontwikkeling, verkeer en vervoer, volkshuisvesting, watermanagement en wonen.

Rob Duijm zal deze commissie ruimte waarnemen indien Joost Wijnekus verhindert is.

Doelstelling Ing. Rob Duijm.
Waar ik mij voor inzet staat uitgebreid vermeld in ons verkiezingsprogramma.
Waarbij ruimte is voor iedereen en iedereen tot haar recht kan komen.
Ik erken dat we problemen hebben met onze invloed op natuur en klimaat, hierin wil ik persoonlijk bijdragen maar ook de gemeente oproepen tot bijdragen en voorbeeldgedrag, gericht op duurzame ontwikkeling. Tenslotte zet ik mij ervoor in dat Tholen opschuift in de ranglijst van Elsevier van beste woongemeenten en niet langer tot de laagst scorende 5 gemeenten hoort.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.