Zorg voor elkaar en samenwerking met.o.a. huisartsen

Goede voorbeelden van ‘zorg-voor-elkaar’ in onze woonkernen zijn Anna Zorgt en de in ontwikkeling zijnde zorgloketten in andere woonkernen. De gemeente stimuleert dergelijke initiatieven en geeft vertrouwen en ruimte aan de creativiteit, deskundigheid en enthousiasme van deze mensen die de kracht van de samenleving zijn en verder kunnen aanboren.

Neem de regie als gemeente voor de samenwerking van professionals, (huisartsen, CJG, onderwijs, politie, maatschappelijk werk) om een integrale aanpak in de buurt mogelijk te maken.

Bij een integrale aanpak waarborgt de gemeente goede bereikbaarheid en snelle doorschakeling waar nodig (24-uursbereikbaarheid, korte lijnen naar huisartsen en zorgorganisaties)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.